محافظ برق 4 خروجی آنالوگ

مشخصات دستگاه.

  

دارای 4 خروجی پریز.

در دو مدل کامپیوتری و یخچالی.

دارای کلید روشن خاموش.

نمایش  ولتاژ بالا و پایین.

ولتاژ قطع  بالا   255 ولت.

ولتاژ قطع پایین 175 ولت.

زمان وصل  کامپیوتری 30 ثانیه.

زمان وصل یخچالی 4 دقیقه.

محافظ 4 خروجی