فتو سل (Photo Cell)

فتوسل Photocell

 

 مشخصات دستگاه:

 وسیله ای برای روشن کردن  اتومات چراغه ای اماکن با فرا رسیدن تاریکی شب.

قابل استفاده در حیاط منازل-باغ ها-خیابان و نقاط  دیگر:

  مدل: 10 آمپر 16 آمپر و مدل 20 آمپر

 

 

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید: 7621347-021