پریز سیار 4 خروجی

 

 پریز سیار 4 خروجی

 

 

مشخصات فنی:

سیم سیار 4 خروجی سگال 

قیمت:

برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید: 76213473-021